สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนอกจากจะเป็นเลิศในด้านวิชาการแล้ว ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย ได้มาตรฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรภายใน ตลอดจนบริการบุคคลภายนอก ได้อย่างครบครัน