โครงการแลกเปลี่ยน

KMUTT ได้ลงนามในข้อตกลงด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัย / สถาบันในต่างประเทศว่า 130 แห่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านการศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นโอกาสพิเศษในการเพิ่มการศึกษาในมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้สัมผัสกับความรู้ การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง รวมทั้งสร้างทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการสมรรถนะทางวัฒนธรรม และมิตรภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

STUDY ABROAD AS AN OUTBOUND EXCHANGE STUDENTKMUTT has signed Academic Agreements with over 280 universities/ institutes abroad with the objective of promoting cooperation in the fields of education and academic research. The activities under the Agreement consists of collaborative research, lectures, symposiums, exchange of information and materials, researchers as well as undergraduate and graduate students, etc. The student exchange program is a unique opportunity to add to the studies in university. Students will experience quality knowledge, life and culture, which will help in building integrated learning skills, multi-cultural competencies, practical knowledge, self-confidence and lifelong friendship with people from different countries. This will benefit students to have a better professional life in the future.


WHERE TO STUDYKMUTT students can choose to study at one of our partner universities (Link) or particularly in programs such as AIMS – ASEAN International Mobility for Students Program (Link). / SHARE program https://www.share-asean.org/ 


PROGRAMS OF STUDYDifferent programs are offered by our partner universities. Check out!! (Link)


LENGTH OF STUDYKMUTT outbound exchange students are required to enroll at our partner universities for a minimum of one semester up to one academic year.


TUITION AND FEESThanks to the agreement between KMUTT and partner universities, most of the exchange students will not be required to pay tuition and fees while participating in the student exchange program. The personal expenses such as the accommodation, transportation, meals, health insurance, life insurance and other will have to be paid by the exchange students. However, some partner universities provide financial support too, upon request.

Outbound Internship Program


The internship program commences on middle of May and continues till the beginning of August. Students will attach with a laboratory in order to complete their course studies. The aim of the project is to enhance the international compatibility and competitiveness of students. It provides prioritized support for the world-class universities that lead the internationalization. International Affairs Office (IA) cooperate with Partner University to provide internship program.

OUTBOUND SHORT TERM PROGRAM


King Mongkuts University of Technology Thonburi (KMUTT) provides a strong academic foundation to the students.  However, the students should also have English proficiency as well as the ability to work with different types of people and group of individualsFor this reason, International Affairs Office initiated the short-program activity in the summer period which enables KMUTT students to study the English language from the famous universities in abroad and to experience different cultures through the activities with the local students.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

Phone : 0-2470-8333

E-mail : admission@kmutt.ac.th

Website : http://admission.kmutt.ac.th