หน่วยงานให้บริการด้านวิจัย A-Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ชื่อหน่วยงานให้บริการ

ประเภทหน่วยวิจัย:
หน่วยงานที่สังกัด:
ชื่อผู้ดูแล:
โทรศัพท์:
Email:
Link: -
ประเภทหน่วยวิจัย:
หน่วยงานที่สังกัด:
ชื่อผู้ดูแล: ธนรัตน์ ธรรมสุภาพงศ์
โทรศัพท์: 08-5558-8543
Email: thanarath.tha@gmail.com
Link: -
ประเภทหน่วยวิจัย: asdf
หน่วยงานที่สังกัด: asdf
ชื่อผู้ดูแล: asdfa
โทรศัพท์: asdfa
Email: asdfas
Link: asdfas

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.
Phone : 02-470-9685 ถึง 89 Fax : 02-872-9083
Email : research@kmutt.ac.th, ip@kmutt.ac.th, researchpr@kmutt.ac.th