ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม 2018

ดูทั้งหมด
06 Oct ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเวิร์คช็อบ เครื่อง Micro XRF
06 Oct ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety
06 Oct มจธ. ร่วม กกพ. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ%20จัดทำแผนแม่บท

2018

มจธ. ร่วม กกพ. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ%20จัดทำแผนแม่บท

Date: 2017-10-06 12:51:13
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูล
มจธ. รับรางวัลชนะเลิศ "เพชรน้ำเอก" สุดยอดต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯ สีเขียว

Date: 2017-10-03 12:51:13
ด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก กำหนดให้จัดการป

ข่าวประจำปี 2018