ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม 2018

ดูทั้งหมด
06 Oct ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเวิร์คช็อบ เครื่อง Micro XRF
06 Oct ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety
06 Oct ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคน

2018

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคน

Date: 2017-10-06 12:51:13
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจิรยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูล
ขอประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 1

Date: 2017-10-03 12:51:13
ด้วยคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก กำหนดให้จัดการป
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเวิร์คช็อบ เครื่อง Micro XRF

Date: 2017-10-06 12:51:14
ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเวิร์คช็อบ เครื่อง Micro XRF ที่จะจัดขั้นที่ชั้น 2 ตึกวิศวกรรมเครื่องกล วัน
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety

Date: 2017-10-06 12:51:14
เนื่องด้วยหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพได้จัดสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and

ข่าวประจำปี 2018