กิจกรรมและประกาศ 2018

26 Sep ประชาสัมพันธ์ทุน Research Gap Fund ประจำปี 2561
26 Sep ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
18 Sep ประกาศวันและเวลาสอบรายวิชา SSC251 และ SSC351

ข่าวประจำปี 2018