ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.
Phone : +66 (0)2 470 8147 - 51, +66 (0)2 470 8352 ถึง 89 Fax : +66 (0)2 470 8353
Email : regist@kmutt.ac.th