นักศึกษาปัจจุบัน

06 Oct ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเวิร์คช็อบ เครื่อง Micro XRF
06 Oct ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety
06 Oct มจธ. ร่วม กกพ. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ%20จัดทำแผนแม่บท
ทุนการศึกษา
อัตราค่าธรรมเนียม
สภานักศึกษา
ประกาศหางาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.
Phone : +66 (0)2 470 8147 - 51, +66 (0)2 470 8352 ถึง 89 Fax : +66 (0)2 470 8353
Email : regist@kmutt.ac.th