งานอุตสาหกรรมสัมพันธ์

(Industrial Liaison Office; ILO)

ถ้าคุณเป็นที่มีความคิดและความสนใจในการเริ่มต้นธุรกิจ
แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นหรือมีความมั่นใจในแนวคิดของคุณอย่างไร มารู้จักเรา

บริการของเรา

ข่าว + กิจกรรม
ดูทั้งหมด
06 Oct ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเวิร์คช็อบ เครื่อง Micro XRF
06 Oct ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ Applications of Biopolymers in Biomedicine and Food Safety
06 Oct มจธ. ร่วม กกพ. และกรมอุทยานแห่งชาติฯ%20จัดทำแผนแม่บท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

Phone : 0-2470-8333

E-mail : admission@kmutt.ac.th

Website : http://admission.kmutt.ac.th