ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ
เราปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิจัย โดย
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ

พื้นที่การศึกษา
พื้นที่บริการการศึกษาบางมด

มจธ.บางมด ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มี พื้นที่มากกว่า 134 ไร่

พื้นที่บริการการศึกษาบางขุนเทียน

พื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน สวนอุตสาหกรรมแห่ง แรกของประเทศ อยู่ห่างจาก มจธ. บางมด ประมาณ 20 กิโลเมตร มีพื้นที่รวม 80 ไร่

พื้นที่บริการการศึกษาราชบุรี

มจธ. ราชบุรี เป็น 'Residential Colleges' แห่งแรกในประเทษไทย

พื้นที่บริการการศึกษาเคเอกซ์

อาคารเคเอกซ์ หรือ KX (Knowledge Exchange) มีความสูง 20 ชั้น ภายในเป็น สถานที่ทำงานพบปะและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อใ ห้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ของหน่วยงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก