มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

 

" มจธ.บางมด พื้นที่หลักและศูนย์กลางในการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี "

มจธ.บางมด ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มีพื้นที่มากกว่า 134 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 มจธ.บางมด เป็นพื้นที่หลักและศูนย์กลางในการบริหาร และการจัด การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย