มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

 

" พื้นที่ มจธ. บางขุนเทียน สวนอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศ ผลิตนักศึกษาจากการเรียนรู้
   ด้วยห้องปฏิบัติการจริงเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานเสมือนจริง "

พื้นที่การศึกษาที่มีคุณภาพ

มจธ.บางมด ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 มีพื้นที่มากกว่า 134 ไร่ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 มจธ.บางมด เป็นพื้นที่หลักและศูนย์กลางในการบริหาร และการจัด การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย