อัตราค่าใช้จ่าย


ค่าธรรมเนียมการศึกษา(เบิก)

สำหรับผู้ปกครองเพื่อเบิกค่าเล่าเรียนบุต

+ อัตราค่าตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี พ.ศ.2557 (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)

+ อัตราค่าขึ้นทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ที่เข้าศึกษาตั้งเเต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (แนบคู่กับใบเบิกทุกครั้ง)

 

 


สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

โทรศัพท์ 02-470-8333

โทรสาร : 02-470-8367

อีเมล admission@kmutt.ac.th

เว็บไซต์http://admission.kmutt.ac.th