มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา เป็นแหล่งรวมความรู้ ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงของประเทศ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษา

เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก จึงได้พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย ตลอดเวลาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในทุกมิติ

 

วิดีโอแนะนำ มจธ.

 

มหาวิทยาลัยแห่งแรกในย่านฝั่งธนฯ

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)    อาคารเคเอ็กซ์ (Knowledge exchange) 
             
 ตั้งอยู่เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางการบริหาร และจัดการเรียนการสอน    ตั้งอยู่เขตบางขุนเทียน มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ เน้นการทำวิจัย และพัฒนาให้เป็นเลิศ   มีพื้นที่ 1,117 ไร่ มีการเรียนการสอนแบบ Residential College โดยเรียนแบบModule กลุ่มย่อย เรียนรู้นอกห้องเรียนเชื่อมโยงกับความเป็นจริง รู้ทักษะชีวิตและสังคม และมีการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยกับชุมชนในพื้นที่   เป็นพื้นที่การศึกษาในเมือง เพื่อนำความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์โดยภาคอุตสาหกรรม และยังมีพื้นที่สำหรับบ่มเพาะนวตกิจ (Startup companies) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม