ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคาวาซากิ ประจำปีการศึกษา 2561


ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาคาวาซากิ ประจำปีการศึกษา 2561 และทางมูลนิธิฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น

ในการนี้คณะกรรมการกองทุนการศึกษาคาวาซากิ ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาคาวาซากิ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท รายชื่อดังประกาศที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ให้ผู้รับทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง