ปฏิทินการศึกษา


 

http://regis.kmutt.ac.th/calendar/Calendar2018-2561TH-2.pdf
http://regis.kmutt.ac.th/calendar/Calendar2017TH_2.pdf
http://regis.kmutt.ac.th/service/Calendar2016TH.pdf

 

  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 
  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
  • ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 
ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08:30น. - 16:30น.

Phone : +66 (0)2 470 8147 - 51, +66 (0)2 470 8352 ถึง 89 Fax : +66 (0)2 470 8353

Email : regist@kmutt.ac.th

Website : http://regis.kmutt.ac.th/index.php