Hatch ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการ

“เพราะพวกเราเชื่อในผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

 

 

Hatch เป็นพื้นที่ฝึกอบรมสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการคิดทำและขยายความฝัน  เราเตรียมสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนด้านความคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อสังคม

 


Hatch

   
         
Educate   Encourage   Engage
         
เสริมสร้างทักษะ แนวคิด และมุมมองเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและนักนวัตกรรมมากประสบการณ์ที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์    เสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา ผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงคอยให้การสนับสนุนทั้งด้านองค์ความรู้ พี่เลี้ยง เงินทุนสนับสนุน และการเชื่อมต่อกับทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำจริง   สร้างโอกาสให้กับน้องนักศึกษา ได้ พบปะและสร้าง connection กับคนอื่นๆในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น เพื่อนใหม่ สมาชิกทีม กลุ่มเป้าหมาย ที่ปรึกษา และนักลงทุน เพื่อต่อยอดความเป็นไปได้ในการผลักดันแนวคิดนวัตกรรมสู่การเป็นธุรกิจจริง


บริการของเรา

 

 

 

ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส่งผลต่อการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจโลกใหม่ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นที่จะต้องเตรียมผู้เรียนให้พร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในฐานะหน่วยงานการศึกษาที่ผลิตบุคลากรและเทคโนโลยีสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง จึงเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มองเห็นโอกาสจากต้นทุนที่มี จึงได้จัดตั้งศูนย์ Hatch ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้ เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้เริ่มต้นลงมือทำ และบ่มเพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจนวัตกรรม โดยมีระบบสนับสนุนและกลไกความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

 

 

นอกจากการเรียนรู้และทักษะที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นต่อตัวนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยก็ยังมุ่งหวังให้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาด

ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาและขยายผลในสังคมได้จริง

 

Hatch Co-working Space ที่นั่งทำงาน อ่านหนังสือแห่งใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมของ Hatch โดยพื้นที่ co-working space

มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นที่นั่งทำงาน อุปกรณ์เครื่องเขียน และหนังสือใหม่ๆ อีกเพียบ