ข่าวสารและกิจกรรม


 

ข่าวกิจกรรม_ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานจาก 12 ทีมรอบสุดท้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจเริ่มต้น รุ่น 4 (DISA B4)

Updated: 2018-11-19 13:25:44
ผลงาน REnovanic: Turn Waste into Clean Energy 1 ใน 3 ผลงานจาก 12 ทีมรอบสุดท้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์....
ข่าวกิจกรรม_มจธ. อบรมผู้บกพร่องทางการมองเห็น กับอาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์

Updated: 2018-11-26 11:15:41
มจธ. อบรมผู้บกพร่องทางการมองเห็น กับอาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ อาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์....
ข่าวกิจกรรม_ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่นยนต์ที่พังงา (Kid Workshop: Fun with Robots At Phangnga)

Updated: 2018-11-19 13:27:03
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเด็ก....
ข่าวกิจกรรม_นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด Thailand Life Sciences Contest 2018

Updated: 2018-11-19 13:27:42
นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ.....
ข่าวกิจกรรม_โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ. ลงนามความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนที่ได้มาตรฐานระดับสากล

Updated: 2018-11-26 11:17:01
โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ มจธ. ลงนามความร่วมมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์....
ข่าวกิจกรรม_นายนะ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand

Updated: 2018-11-26 11:17:57
นายนะ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show....
ข่าวกิจกรรม_มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูผู้สอน “ความร่วมมือในการพัฒนาครูสู่การพัฒนานักเรียน

Updated: 2018-11-19 13:28:17
มจธ. จับมือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ลงนามความร่วมมือ....
ข่าวกิจกรรม_อาจารย์ มจธ. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย 2560

Updated: 2018-11-19 13:30:01
อาจารย์ มจธ. รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.ประเทศไทย 2560 สำนักงานเลขานุการ....
ข่าวกิจกรรม_เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

Updated: 2018-11-19 13:30:29
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต....
CommTECH Camp Insight 2019 at ITS, Subaraya, Indonesia

Updated: 2018-11-26 11:09:51
CommTECH Camp Insight 2019 at ITS, Subaraya, Indonesia Venue: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia Period....
ข่าว_มจธ. เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก เสริมทักษะอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Updated: 2018-11-19 13:34:54
มจธ. เปิดหลักสูตรบุคคลภายนอก เสริมทักษะอาชีพ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี....