ข่าวประกาศ มจธ.


 

29 Oct เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม-ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร-ประจำปี-2560
29 Oct พื้นที่การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์-ขอเชิญนักศึกษา-บุคลากร-และผู้สนใจ-เข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย-หัวข้อ-“คุณรู้จัก-social-media-ดีแล้วหรือยัง?”
29 Oct tetet-ขอเชิญชวนนศ.-มจธ.-ป.ตรี-เข้าร่วมการประกวดออกแบบ-mascot
29 Oct invite-to-trial-access-e-journal-“annual-reviews
29 Oct เปิดสอบ-tetet-สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
29 Oct ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ-หรือข้าราชการ-ประเภทวิชาชีพเฉพาะ-หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ-เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ-ประจำปี-2561
29 Oct ข่าวกิจกรรม_มจธ.-อบรมผู้บกพร่องทางการมองเห็น-กับอาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
29 Oct ข่าวกิจกรรม_นายนะ-คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์-show-me-the-money-thailand
29 Oct ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลูกจ้าง-ตำแหน่งนิติกร
29 Oct การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ-"โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ”-ประจำปีการศึกษา-2561
28 Sep กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์-ประจำปีการศึกษา-2561
28 Sep invite-you-to-join-the-workshop-on-neural-networks-and-learning-systems-(nnls),-on-september-24-28,-2018
27 Sep การรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่-สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์-200-ปี-ประจำปีการศึกษา-2561
26 Sep ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคาวาซากิ-ประจำปีการศึกษา-2561