ข่าวประกาศ มจธ.


 

29 Oct เปิดจองพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในวันถ่ายภาพหมู่และซ้อมย่อยรับปริญญาบัตร ประจำปี 2560
29 Oct พื้นที่การเรียนรู้คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมและฟังบรรยาย หัวข้อ “คุณรู้จัก Social Media
29 Oct TETET ขอเชิญชวนนศ. มจธ. ป.ตรี เข้าร่วมการประกวดออกแบบ MASCOT
29 Oct Invite to trial access e-Journal “Annual Reviews
29 Oct เปิดสอบ TETET สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
29 Oct ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิชาวิชาชีพอื่นๆ หรือข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในประเทศ ประจำปี 2561
29 Oct ข่าวกิจกรรม_มจธ. อบรมผู้บกพร่องทางการมองเห็น กับอาชีพผู้ประเมินทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์
29 Oct ข่าวกิจกรรม_นายนะ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand
29 Oct ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งนิติกร
29 Oct การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ "โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2561
28 Sep กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2561
28 Sep Invite you to join the workshop on Neural Networks and Learning Systems (NNLS), on September 24-28, 2018
27 Sep การรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2561
26 Sep ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาคาวาซากิ ประจำปีการศึกษา 2561