โครงการแลกเปลี่ยน


KMUTT ได้ลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย/สถาบันกว่า 280 แห่งจากต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัยทางวิชาการ กิจกรรมต่างๆ 

 

“มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านโครงการต่างๆ

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง"

 

หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสพิเศษที่จะเพิ่มเข้าไปใน (ชีวิต) การศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้สัมผัสกับความรู้ ชีวิต และวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้แบบบูรณาการ ความสามารถในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย สิ่งนี้จะช่วยให้นักศึกษามีงานที่ดีกว่าในอนาคต

 

 

 

นักศึกษา KMUTT สามารถเลือกสถานที่ศึกษาได้จากมหาวิทยาลัยคู่ค้าของเราหนึ่งแห่ง (Link) หรือจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยเฉพาะเช่น AIMS – ASEAN International Mobility for Students Program (Link). / กดแชร์หลักสูตร ที่ https://www.share-asean.org/ 
 


 

  KMUTT International Programs

    Bachelor         Master         Doctoral    

  Faculty of Engineering (FoE)

   Automation Engineering

/    

   Automotive Engineering

  /  

   Chemical Engineering

/    

   Civil Engineering

/    

   Computer Engineering

/ /  

   Electrical and Computer Engineering

   

/

   Electrical and Information Engineering

  /  

   Electrical Communication and Electronic Engineering   

/    

   Environmental Engineering

/    

   Faculty of Science (FSci)

    Bioscience

   

/

   School of Architecture and Design (SoA+D)

   Architecture

/    

   Communication Design

/    

   Design and Planning

  /  

   Industrial Design

/    

   Interior design

/    

   School of Bioresources and Technology (SBT)

   Biotechnology

  /

/

   Postharvest Technology

  /

/

   School of Information Technology (SIT)

   Computer Science

/  

/

   Information Technology

   

/

   School of Liberal Arts (SOLA)

   Applied Linguistics for English Language Teaching (ELT)

  /  

   English for Professional and International Communication

  /  

   Applied Linguistics

   

/

   The Joint Graduate School of Energy and Environment (JGSEE)

   Energy Technology

  /

/

   Energy Management and Technology

  /  

   Environment Technology

  /

/

   Environment Technology and Management

  /  

 

 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยจะต้องลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยคู่ค้าอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนถึงหนึ่งปีการศึกษา 

 

ขอขอบคุณข้อตกลงระหว่าง KMUTT กับมหาวิทยาลัยคู่ค้าทุกแห่งที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ในขณะที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตและอื่น ๆ ที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจำต้องเป็นผู้จ่ายเอง แต่ก็อาจมีบางมหาวิทยาลัยคู่ค้าที่ได้จัดเตรียมทุนการศึกษาไว้ให้ด้วย หากว่ามีการร้องขอ